Návod na tónování vlastních odstínů mořidel

V tabulce jsou uvedeny recetury jednotlivých odstínů. Použijete-li například injekční stříkačku (doporučujeme i s jehlou), můžete snadno natónovat libovolný odstín barvítka uvedeného v tabulce. Celkové množství takto připraveného barvítka je 100 ml. Záleží pak na Vás, v jakém poměru smícháte barvítko s vodou, lihem nebo acetonem. Získané mořidlo vyzkoušejte na dřevě - výsledek je bezpodmínečně nutno vyzkoušet i s přelakováním. Pokud odstín neodpovídá Vaší představě, přimíchejte opravnou porci základního barvítka (žlutého, oranžového, červeného, hnědého nebo černého) v množství několika mililitrů. Mějte na paměti, že například přídavkem žlutého základního barvítka mořidlo neztmavíte ale odstín vyjasňujete směrem do žluta. Naopak hnědým a černým barvítkem odstín sice intenzivně ztmavujete, ale zároveň snižujete jeho brilanci a potlačujete původní odstínový rys. Můžete libovolně přidávat i ředící roztok k dodatečnému snížení intenzity promoření. Hodnoty dávkování si zapisujte pro pozdější přesnou přípravu dalšího mořidla. Uvědomte si, že přidáním jednotlivých složek se Vám původní porce roztoku může i zdvojnásobit, proto hned na začátku tónování zvolte spíše větší, nejlépe skleněnou nádobu. Připravený mořící roztok není určený na dlouhé skladování a měli byste ho nejdéle do týdne zpracovat.

Pokud zvládnete přípravu speciálních odstínů pro vlastní potřebu, můžete připravit požadované odstíny i pro jiné zájemce ve svém okolí (modelářský kroužek, opraváře hudebních nástrojů, výrobce japonských podložek DAI aj.) Závěrem upozorňujeme na nutnost použití ochranných rukavic a brýlí.

Minimální dodané množství barvítka Základního odstínu je 100 ml. Toto množství obdržíte, objednáte-li jakékoliv barvítko Základního odstínu 1:10 na 1 lt ředícího objemu. Maximální množství barvítka Základního odstínu v jednom obale je 1000 ml a získáte ho tak, že objednáte jakékoliv barvítko Základního odstínu 1:10 na 10 lt ředícího objemu.

Odstín Základní žlutá Základní oranžová Základní červená  Základní hnědá Základní černá Celkové množství obdrženého barvítka
Vřesovec 604 12,0 73,0   15,0   100 ml
Týk 460 49,0   18,0 33,0   100 ml
Světlý ořech 570 55,0 20,0 4,0   21,0 100 ml
Střední ořech 573 46,0 8,0 17,0   29,0 100 ml
Tmavý ořech 577 23,0 42,0     35,0 100 ml
Mahagon 650   41,0 43,0   16,0 100 ml
Americká třešeň 632 42,0   34,0 24,0   100 ml
Wenghe 590 7,0     19,0 74,0 100 ml
Douglaska 235 61,0 33,0   6,0   100 ml
Mahagon Sapelli 647 60,0 25,0   15,0   100 ml
Borovice 218 51,0 39,0   10,0   100 ml
Frankovka 605 20,0 56,0 12,0 12,0   100 ml
Třešeň 501 13,0 65,0   22,0   100 ml
Borka 226R 64,0 8,0 12,0 16,0   100 ml
Hřebíček 1517 31,0 33,0 11,0 22,0 3,0 100 ml
Losos 252P   78,0 13,0 9,0   100 ml
Savana 546R 44,0 33,0   23,0   100 ml
Len 1510 67,0 18,0   15,0   100 ml
Dub 585R 64,0 11,0   25,0   100 ml

Ostatní barvítka, která můžete objednávat ale nejsou uvedená v tabulce slouží k tónování nezvyklých odstínů. Například hezký švestkový odstín získáte smícháním dvou dílů barvítka Základní červená F a jednoho dílu barvítka Základní modrá F. Při přípravě zelených odstínů použijte barvítko Základní citronově-žlutá a Základní modrá.