Vzorové příklady moření a povrchových úprav dřeva dle typu výrobku a použité dřeviny

1. Moření a povrchová úprava nábytku, stavebně - truhlářských výrobků ( stoly, židle, skříně, kuch. linky, dveře, zárubně, schody aj.)

Bez ohledu na použitou dřevinu lze všechny tyto výrobky mořít stříkáním hotovým mořícím roztokem UNICOLOR, tj Mořidlem pro přímé zpracování. V případě aplikace promořováním (štětcem, houbou s následným vytřením) doporučujeme, u neporézních dřevin, jako např. buk, javor, bříza, aplikovat vodou ředitelné mořidlo, které získáte smícháním barvítka UNICOLOR s vodou. Množství vody určuje doporučený Ředící objem. Povrchovou úpravu dokončete kvalitním polyurethanovým lakovým systémem dle doporučení jeho výrobce. Ke sjednocení odstínového výpadu je možný přídavek barvítka UNICOLOR do natužené stříkací směsi v 2 - 5 ti %-ní koncentraci.

2. Moření a povrchová úprava dřevěných podlah a parket

Jde o velké plochy, pro které není z hygienických důvodů vhodná aplikace mořidla na rozpouštědlové bázi. Doporučujeme proto použít vodou ředitelné mořidlo, které získáte smícháním barvítka UNICOLOR s vodou. Množství vody určuje doporučený Ředící objem. Povrch před aplikací musí být hladký (tzn. bez škrábanců), dostatečně probroušený, suchý a zbaven prachu po broušení, zbytků oleje, vosků nebo jiných nečistot. Finální broušení by se mělo uskutečnit za pomoci pásové brusky zrnitosti P120. Takto upravenou podlahu lze po vyschnutí mořidla lakovat syntetickými laky na alkyd-urethanové bázi dle předpisu výrobce.

Budete-li povrch následně upravovat vodouředitelnými laky nebo olej-voskovými prostředky, doporučujeme aplikaci vodou ředitelného mořícího roztoku IDROFLOW. V tomto případě nezapomeňte v objednávkovém formuláři v oddíle Poznámka uvést, že objednáváte vodou ředitelnou verzi Mořidla pro přímé zpracování .

Samotnou aplikaci proveďte nejlépe širokým, velmi objemným štětcem. Mořidlem při natírání nešetřete, z jednoho litru mořícího roztoku upravte jen asi 5 m2. Dbejte na dokonalé prosycení povrchu mořícím roztokem. Metoda je vhodná pouze pro místnosti do přibl. 30 m2. Na tomto prostoru lze nanést mořidlo celoplošně v jedné pracovní operaci bez nebezpečí předčasného vyschnutí povrchu ještě před jeho vytřením. Vytření povrchu proto proveďťe ihned po natření posledního metru. Při vytírání bude nutno po upravovaném povrchu chodit bez bot. Opatřete si proto návleky na nohy. Povrch vytírejte hadry důkladně, použijte ochranné rukavice. Během aplikace větrejte, ne však příliš intenzivně, aby nedošlo k vysušujícímu průvanu. Zvolte spíše světlé odstíny, u kterých nevyniknou případné nerovnoměrnosti. Lakování, případně zatírání olej-voskových prostředků provádějte až po dokonalém zaschnutí plochy po aplikaci mořidla. Olej-voskový prostředek naneste nejlépe ve třech vrsvách k dokonalé fixaci mořidlového barviva v dřevině. Výraznější a rovnoměrnější probarvení získáte, pokud provedete kartáčování povrchu po zaschnutí mořidla, nebo alespoň jeho přeleštění suchým hadrem. V případě použití vodouředitelného laku první vrstvu nanášejte v tenké vrstvě tak, abyste se válečkem nevraceli na místa, kde byl lak již nanesen. Omezíte tak pouštění mořidla do lakové vrstvy.
Pro popsanou metodu jsou vhodné palubové podlahy z jehličnatých dřevin a parkety z neporézních dřevin (buk, javor, bříza). Od dodavatele parket si zajistěte několik kusů parket, na kterých předem provedete zkoušku moření a výsledný odstínový výpad.

3. Moření a povrchová úprava vnitřních dřevěných obkladů ( palubek ) z jehličnatých dřevin

Nejlepším způsobem je provedení moření ještě před instalací obkladů. Jednotlivé palubky namořte vodouředitelným mořidlem, které si připravíte smícháním barvítka UNICOLOR s vodou. Množství vody určuje doporučený ředící objem. Moření provádějte kvalitním plochým štětcem, povrch není nutno za vlhka vytírat. Před lakováním je nechte důkladně vyschnout. Ke zvýraznění kresby dřeva lze doporučit přeleštení povrchu "nasucho". Lakování palubek bude nutné provést také dílensky, tj. ještě před jejich montáží. Lze doporučit jednosložkový, alkyd-urethanový lak, kterým budete palubky, nakrácené na montážní délku, natírat ve dvou vrstvách dle doporučení výrobce.

Velmi často se provádí moření i dokončující povrchová úprava až po provedení montáže palubek v interiéru. Zde doporučujeme použít vodou ředitelné mořidlo, které získáte tak, že objednáte Mořidlo k přímému zpracování a v objednávkovém formuláři, oddíle Poznámka uvedete, že máte zájem o vodou ředitelnou verzi Mořidla pro přímé zpracování. Mořidlo nanášejte na palubky kvalitním plochým štětcem, jehož šířka je o 1 - 2 cm menší než je šířka palubky. Natírejte jednu palubku po druhé, postupujte tak, že vždy natřete každou palubku po celé její délce. Případné výtoky mořidla ze spár je nutné ihned přetřít štětcem. Pamatujte na to, že mořidlo se chová jako vodou ředitelná lazura a tam, kde zaschne, nelze ji již rozetřít. Po dokonalém vyschnutí mořidla můžete povrch dokončovat všemi skupinami laků. V případě použití vodouředitelného laku první vrstvu laku nanášejte tak, abyste se štětcem nevraceli na místa, kde byl lak již nanesen. Omezíte tak pouštění mořidla do lakové vrstvy. Před provedením nátěru doporučujeme povrch mírně okartáčovat, nebo alespoň přeleštit hadrem. Výsledkem bude lepší prokreslení struktury dřeva a rovnoměrnější odstínový výsledek. Přeleštění hadrem nasucho proveďte zejména tehdy, pokud budete povrchovou úpravu dokončovat zatíráním olej-voskových prostředků.

4. Moření a povrchová úprava přiznaných tesařských konstrukcí v interiéru. Moření pod transparentní protipožární nátěr.

K základnímu ošetření se doporučuje napuštění dřeviny ochranným přípravkem na vodouředitelné bázi, např. LIGNOFIXem dle doporučení výrobce. K moření použijte hotový mořící roztok s přísadou zpomalovače zasychání. Získáte ho tak, že v objednávkovém formuláři uvedete, že objednáváte Mořidlo pro přímé zpracování s přídavkem zpomalovače zasychání.

Mořidlo nanášejte štětcem, případně válečkem. Štětcem (válečkem) se při natírání vraťte do těch míst kde se mořící roztok vsáknul do dřeviny. Bezprostředně po natření jednoho úseku je nutno povrch vytřít do sucha. Nejlepším způsobem je pracovat ve dvou - jeden pracovník nanáší mořidlo po obvodu trámu a druhý provádí následné vytření povrchu dosucha. Vytírání provádějte s rovnoměrným odebíráním přebytků mořidla z povrchu. Kontaminované hadry rozprostřete v dobře větraném prostoru a zneškodněte je až po odpaření všech rozpouštedel. Při práci nezapomeňte použít ochranný oděv, rukavice a brýle.

K dokončení povrchové úpravy doporučujeme použít olej-voskové prostředky, které se rovnoměrně zatírají do povrchu. Při této činnosti budete ještě částečně odebírat barvivo dodané do dřeviny z předchozího moření, což není na závadu. Tradiční a velmi vhodná povrchová úprava pro přiznané trámy v interiéru je jejich napuštění lněným olejem. Ten je však nutno z povrchu setřít a nechat ve dřevině pouze tolik, kolik se do ní stačilo vsáknout. Pro povrchovou úpravu přiznaných trámů volte raději světlejší odstíny, i tak budou dobře kontrastovat s bílým, příp. pastelovým okolním zdivem. Vezměte v úvahu, že výsledný odstín bude velmi ovlivňen použitím prostředku LIGNOFIX, který posouvá původní odstín "žlutým směrem".

Samostatnou kategorií povrchových úprav prováděných na konstrukčním dřevě v interiéru jsou protipožární nátěry.  Protipožární nátěry jsou na vodouředitelné bázi a podmínkou pro jejich ochrannou funkci v případě působení ohně je dokonalé přilnutí nátěru k dřevěnému podkladu. Dřevo, z tohoto důvodu, nelze předtím upravovat běžnými barvícími lazurami, vytvářejícími na povrchu lakový film. V úvahu přicházejí pouze mořidla na rozpuštědlové bázi, se sníženým pouštěním barviva do protipožárního nátěru. Budete-li provádět moření dřeva pod protipožární nátěr, uveďte tuto skutečnost v objednávkovém formuláři v oddíle poznámka. Dodáme Vám mořící roztok k přímému zpracování s přídavkem fixativa k prevenci pouštění mořidla do protipožárního laku. Zároveň prosíme uveďte, je-li to možné, i značku protipožárního nátěru ( FLAMGARD, PLAMOSTOP, DEXARYL aj. ) i kontakt na odbornou firmu, bude-li tento nátěr provádět. Způsob moření tesařských konstrukcí pod transparentní protipožární nátěry je shodný s postupem moření uvedeným v tomto článku shora. Pouze u odstínů Základní bílá 1:5, 1:10 a 1:20 se neprovádí vytírání povrchu. Mořící roztok se nanáší v rovnoměrné vrstvě štětcem, případně válečkem.

5. Moření drobných předmětů ze dřeva ( např. řezbářské povahy, modelářských výrobků, hudebních nástrojů sportovních pomůcek, obrazových lišt, pažeb zbraní, podložek DAI, papírových dekorací aj.)

Většinou se jedná o výrobky s vysokou mírou přidané hodnoty (např. umělecké). Vždy je proto nutno získat nejprve praktické zkušenosti s chováním použité dřeviny pod vlivem mořidla. Ve většině případů lze spíše doporučit pořízení barvítka UNICOLOR a vyzkoušet jeho míchání s různými ředícími roztoky. Složení ředících roztoků významně ovlivňuje rovnoměrnost promoření. K přípravě ředícího roztoku může být v některých speciálních případech velmi užitečné smíchání 1 dílu vody s 2 díly lihu. Voda otevírá povrchovou strukturu dřeva, zrovnoměrňuje tedy promoření neporézních dřevin, zároveň však lze takto omezit její nevítaný vliv na dřevinu jako takovou, který může vést až k deformaci výrobku. Velmi důležitá je i otázka předúpravy povrchu. K zrovnoměrnění promoření se někdy doporučuje mírné zvlhčení povrchu vodou za použití rozprašovače. Po zaschnutí pak lze nanášet mořidlo na rozpouštědlové (např. acetonové) bázi s mnohem rovnoměrnějším výsledkem moření.

V této kategorii výrobků jde navíc často o dosažení vlastního originálního odstínu, což vybízí k experimentům s barvítky Základních odstínů. Předmětná problematika však není souborně zpracována a nositely znalostí originálních postupů jsou většinou jednotlivci, kteří své vlastní metody často tají. Zajímavá je například kombinace mořidla a jiných barvících substancí, např. tónovaného oleje. Jeden konkrétní efekt z mnoha stojí za zmínku a sice předmořování dřevěného povrchu barvítkem Základní bílá rozmíchaném ve vodou ředitelném laku a vody v poměru 1:1 a následné "vmasírování" barvené fermeže (nebo jiného prostředku na olejové bázi) do povrchu. Takto lze docílit "zestaření" povrchu, které se výborně hodí např. pro výrobu replik selského nábytku, obrazových lišt nebo kusových, historizujících výrobků užitné povahy.

K experimentům s tvorbou vlastních odstínů rádi přistupují například výrobci elektrofonických kytar. Mořidla UNICOLOR jsou vysoce světlostálá, nedochází k odstínovým změnám ani u brilantních modrých odstínů. Možné je přelakování vysocelesklými leštitelnými laky na polyesterové, nebo polyurethanové bázi.

Dotazy týkající se použití mořidel UNICOLOR mimo ortodoxní rámec Vám rádi zodpovíme. Samozřejmě pouze za předpokladu, že s předmětnou oblastí budeme mít praktické zkušenosti.

Zobrazit vzorník odstínů mořidel k objednání.